Metody - hipoterapia

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne, majace służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

Program zajęć hipoterapii jest opracowywany indywidualnie do każdego dziecka na podstawie zlecenia lekarskiego, karty informacyjnej o rozwoju dziecka w porozumieniu i po konsultacjach ze specjalistami oraz terapeutami dziecka. Podczas zajęć hipoterapeutycznych wpływamy na poprawę funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej uzupełniając podstawową rehabilitację/terapię dziecka.