Metody - Terapia PNF (Metoda Kabat - Knott)

PNF (Propriocertive Neuromuscular Facilitation) opiera się na ćwiczeniach, których celem jest pobudzenie prioprioreceptorów (czucie głębokie) i przekazanie informacji z receptorów do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie zachodzi ich przetorowanie ułatwiające wykonanie ruchów zbliżonych do naturalnych, które po utrwaleniu pozwalają na wykonanie prawidłowych ruchów spontanicznych.

Filozofia PNF opiera się na pozytywnym nastawieniu do pacjenta i jego problemu( czyli tego jaką czynność pacjent chciałby wykonać, a nie może), globalnej obserwacji i mobilizacji posiadanych rezerw, czyli tzw. pozytywne rozpoczęcie zabiegu - positiv approach. Pokazujemy czynności, które pacjent potrafi wykonać a terapię rozpoczynamy z daleka od miejsca chorego np. zdrową kończyną. Podczas ćwiczeń zwracamy uwagę na zaburzenia aktywności dnia codziennego czyli dostosowujemy terapię do poprawy samodzielnego funkcjonowania. ( Michałowicz 2001. Lizak 2002)

Podstawą tej metody jest wykonywanie wzorców ruchowych (tzw. masowe wzorce ruchowe) opartych na ruchach funkcjonalnych wykorzystywanych przy różnych czynnościach dnia codziennego np.: jedzenie, chodzenie, ubieranie się.

    Wzorce ruchowe utworzone są z trzech składowych:

  1. zgięcie lub wyprost
  2. odwiedzenie lub przywiedzenie
  3. rotacja wewnętrzna lub zewnętrzna