Oferta i Metody

Terapia PNF

Metoda Kabat – Knott

PNF (Propriocertive Neuromuscular Facilitation )

opiera się na ćwiczeniach, których celem jest pobudzenie prioprioreceptorów (czucie głębokie) i przekazanie informacji z receptorów do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie zachodzi ich przetorowanie ułatwiające wykonanie ruchów zbliżonych do naturalnych, które po utrwaleniu pozwalają na wykonanie prawidłowych ruchów spontanicznych.

Filozofia PNF opiera się na pozytywnym nastawieniu do pacjenta i jego problemu( czyli tego jaką czynność pacjent chciałby wykonać, a nie może), globalnej obserwacji i mobilizacji posiadanych rezerw, czyli tzw. pozytywne rozpoczęcie zabiegu – positiv approach. Pokazujemy czynności, które pacjent potrafi wykonać a terapię rozpoczynamy z daleka od miejsca chorego np. zdrową kończyną. Podczas ćwiczeń zwracamy uwagę na zaburzenia aktywności dnia codziennego czyli dostosowujemy terapię do poprawy samodzielnego funkcjonowania. ( Michałowicz 2001. Lizak 2002)

Podstawą tej metody jest wykonywanie wzorców ruchowych (tzw. masowe wzorce ruchowe) opartych na ruchach funkcjonalnych wykorzystywanych przy różnych czynnościach dnia codziennego np.: jedzenie, chodzenie, ubieranie się.

Wzorce ruchowe utworzone są z trzech składowych :

1. zgięcie lub wyprost

2. odwiedzenie lub przywiedzenie

3. rotacja wewnętrzna lub zewnętrzna

Podczas wykonywania ruchu globalnego stosujemy zasady:

 – kontakt manualny – mający na celu stymulację receptorów skóry poprzez wskazanie
( torowanie ) kierunku ruchu oraz przyłożenie oporu. Uzyskany jest poprzez chwyt lumbrykalny;

 – kontakt werbalny – uświadamiający choremu wykonywany ruch (przyrównanie go do codziennej funkcji). Stosujemy krótkie, wyraźne komendy wyjaśniające ruch np.: wyprostuj palce, trzymaj. Pomagamy głosem poprawić błędy i umożliwić ich korekcję.

 – kontakt wizualny (wzrokowy) – pomagający w kontroli i korekcji ruchu i wzmocnieniu napięcia mięśniowego np. tułowia poprzez ruch głową. Pacjent śledzi ćwiczącą część przez cały czas wykonywanego ruchu.

 – opór manualny – torujący napięcie mięśniowe, poprawiający kontrolę motoryczną i stabilność kończyny oraz czucie ruchu. Musi być optymalny do możliwości i potrzeb pacjenta, dawkowany przeciw wszystkim komponentom ruchu, dozowany intensywniej w części bliższej (proksymalnej) i dalszej (dystalnej) wykonującej ruch oraz utrzymany do końca ruchu.

 – trakcja – rozciągnięcie stawów, tkanek okołostawowych i mięśni w obrębie ćwiczonych obszarów ciała. Ma ona na celu przygotowanie mięśnia do skurczu, torowanie ruchu przeciwko sile ciężkości i zmniejszenie bólu stawowego podczas ruchu.

 – irradiacja – przeniesienie napięcia z jednej części ciała na drugą (z silniejszej na słabszą) np.: poprzez wykonanie wzorca zgięciowego kończyny górnej możemy uzyskać wyprost kończyny dolnej tej samej strony.

 – normalna kolejność ruchu – każdy wzorzec zaczynamy od części dalszej idąc w kierunku części bliższej z ustabilizowanym tułowiem. Ma to na celu naukę ekonomicznego i funkcjonalnego ruchu oraz uzyskanie optymalnej koordynacji ruchowej zgodnej z rozwojem psychomotorycznym.

 – sumowanie wszystkich bodźców.

Rehabilitacja metodą FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, autorzy koncepcji proponują indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia, oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii.

Główne założenia koncepcji FITS:

 1. Uświadomienie dziecku istniejącej deformacji kręgosłupa i tułowia, oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy;
 2. Relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny;
 3. Poprawa segmentalnej kifotyzacji kręgosłupa piersiowego;
 4. Nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych;
 5. Wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia;
 6. Nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego;
 7. Torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych;
 8. Wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek, trójkątów talii i miednicy);
 9. Nauka ćwiczeń równoważnych i poprawiających nerwowo-mięśniową koordynację w korekcji skoliozy; w pozycji skorygowanej.
 10. Nauka prawidłowego obciążania pośladków w siadzie, nauka prawidłowego chodu i czynności dnia codziennego w pozycji skorygowanej.

Kinematic Taping to przede wszystkim uzupełnienie leczenia. Zastosowanie ma w „doleczaniu” dysfunkcji układu mięśniowego, stawowego i nerwowego. Daje najlepsze rezultaty w połączeniu z technikami stosowanymi w Ortopedycznej Terapii Manualnej oraz ćwiczeniami. Plastrów nie stosuje się zamiast fizjoterapii czy ćwiczeń.

Kinematic Taping powstał na bazie kilku metod. Jedna z nich to najbardziej rozpoznawalny sposób przyklejania plastrów elastycznych zwany Kinezjo Taping’iem wymyślony przez Kenzo Kase – chiropraktyka i kinezjologa. Inspiracją był też sposób stosowania zgodny z kryteriami OMT sztywnych plastrów przez australijską fizjoterapeutkę Jenny McConnell. Używała ich w leczeniu bólu przedniego przedziału kolana oraz dysfunkcjach stawu ramiennego. John Langendoen „wyciągnął” to co najlepsze z obu metod i uzupełnił o wiedzę z zakresu Ortopedycznej Terapii Manualnej. W taki oto sposób powstałazintegrowana z OMT metoda przyklejania plastrów elastycznych Kinematic Taping.

Kinesiotaping jest jedną z najnowszych i najszybciej rozwijających się metod fizjoterapii. Do niedawna stosowana była głównie w sporcie, w celu ograniczenia ilości kontuzji występujących u zawodników, lub jako terapia wspomagająca w leczeniu urazów. Obecnie ma ona zastosowanie praktycznie przy każdej dysfunkcji układu mięśniowo-stawowego. W metodzie tej narzędziami są specjalne plastry, Kinesio Tex™. Jest to plaster o elastyczności 130-140% (nie ogranicza ruchów), rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonej do parametrów skóry, nie zawierający leków, nie zawierający latexu, odporny na działanie wody (możliwość kąpieli), umożliwiający przepływ powietrza dzięki falowemu utkaniu.

 • Hipoterapia między Wrocławiem a Oławą – Lizawice
 • Hipoterapia z możliwością dojazdu z koniem do ośrodka przy większej grupie
 • Fizjoterapia dzieci i fizjoterapia dorosłych z możliwością dojazdu do klienta.
 • Zajęcia z hipoterapii prowadzone są również w języku angielskim

Cena ustalana jest w zależności od stanu pacjenta.