Referencje

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

”Razem Łatwiej” Gminy Czernica

Ul. Św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9, 55-003 Czernica Wrocławska

REGON 022096218 NIP 8961533492 KRS 0000453844

Pani Kinga Tyczyńska współpracowała z nami od 2017 roku na stanowisku hipoterapeuty. Podczas zajęć mieliśmy okazję obserwować jej pracę i wykonywane obowiązki.

Do obowiązków Pani Kingi należało m.in.:

– bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z projektem

– przeprowadzenie zajęć z hipoterapii dla każdego uczestnika projektu

– kontakt z uczestnikami projektu, w celu  ustalenia terminów do przeprowadzenia zajęć

Jako hipoterapeuta pani Kinga pracowała z grupą  15 osób. Koń przy udziale, którego prowadzone  były zajęcia  to 13 letni Winkiel.

Pani Kinga wykonywała swoje zadania systematycznie i obowiązkowo. Jest osobą samodzielną, dokładną i zaangażowaną zarówno w pracę jak i w życie stowarzyszenia. W czasie realizacji kilku  projektów wykazała się ogromnym doświadczeniem w dziedzinie hipoterapii i głęboką wiedzą na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Grupa osób, które uczestniczyły w projekcie są to jednostki z różnymi schorzeniami min. : Zespół Downa, porażenie mózgowe, stwardnienie guzowate oraz różnego stopnia niepełnosprawności intelektualne. Dzięki  osobistemu zaangażowaniu Pani Kingi oraz sposobowi, w jaki prowadzone były zajęcia z każdym uczestnikiem, projekty zakończone jak i bieżące cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników (podopiecznych naszego stowarzyszenia).

Pani Kinga jest osobą ambitną, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje. W czasie pracy dla  naszego stowarzyszenia wykorzystała wszelkie możliwe szanse na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, które podnosiły poziom przeprowadzanych przez nią zajęć z podopiecznymi.

Znakomicie sprawdzała się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i w pracy zespołowej. Ma wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązuje kontakty, a z uczestnikami zajęć wytworzyła atmosferę wzajemnej pomocy, zrozumienia oraz bezpieczeństwa  i zaufania. Zachęcała podopiecznych i ich opiekunów do pełnej aktywności podczas prowadzonych zajęć. Wykorzystywała pełne możliwości każdego z uczestników zajęć. Program dobierała indywidualne w oparciu o potrzeby i sprawności każdego uczestnika projektu.

Z pełną odpowiedzialnością polecam panią Kingę Tyczyńską jako hipoterapeutę. Jesteśmy przekonani, że jest osobą, która sprosta wielu ambitnym zadaniom i spełni oczekiwania najbardziej wymagającego klienta.

W razie potrzeby z przyjemnością udzielimy dokładniejszych informacji na jej temat.

Z poważaniem,

Małgorzata Podliska